(OR) Ouderraad


De ouderraad (OR) van onze school bestaat uit een aantal enthousiaste ouders. De OR ondersteunt het schoolteam bij praktische zaken tijdens jaarlijks terugkerende activiteiten op school. Denk aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasontbijt , Voorjaarsmarkt , Sportdag en Schoolverlatersfeest.

Wilt u meer informatie? Neem dat contact op met or.mlking@opspoor.nl

QR Code

"Vraag aan leerlingen van SO : Wat vind ik leuk aan onze school? antwoord staat in de QR code."