Plaatsing op school

Elke leerling die is aangewezen op de intensieve begeleiding die we op de Martin Luther Kingschool bieden, moet in het bezit zijn van een Toelaatbaarheidsverklaring. (TLV). Deze TLV wordt zowel voor de SO-afdeling als de VSO-afdeling afgegeven door het Samenwerkingsverband waar de woonplaats van uw kind onder valt. In de meeste gevallen zal dit voor SO leerlingen het Samenwerkingsverband primair onderwijs Waterland zijn. Voor VSO-leerlingen is dit het Samenwerkingsverband Waterland VO.
 
De route voor plaatsing op de Martin Luther Kingschool verloopt in het kort als volgt:
  • Met de huidige school van uw kind wordt samen met u besloten dat uw kind is aangewezen op speciaal onderwijs.
  • U gaat zich oriënteren op het speciaal onderwijs en kunt een kennismakingsgesprek op de Martin Luther Kingschool afspreken. Dit kan zowel voor SO als voor VSO.
  • Op de huidige school van uw kind wordt een onderwijskundig rapport opgemaakt. Dat wordt met u besproken en vervolgens wordt er een aanvraag voor een TLV bij het Samenwerkingsverband gedaan. Bespreking van deze aanvraag wordt gedaan in een uitgebreide commissie: BOOT (Breed Onderwijs Ondersteunings Team).
  • Als de commissie BOOT besloten heeft dat uw kind recht heeft op speciaal onderwijs, gaat er een advies naar de TLV-commissie van het Samenwerkingsverband. De TLV-commissie besluit of uw kind al of niet een TLV krijgt.
  • Als eenTLV is afgegeven kunt u uw kind aanmelden bij de Martin Luther Kingschool. U heeft dan een aanmeldingsgesprek en vult het aanmeldingsformulier in.
  • Na aanmelding ontvangen wij van het Samenwerkingsverband het volledige dossier van uw kind.
  • Aan de hand van dit dossier maken wij een Instroomprofiel, dat we in onze Commissie van Ondersteuning (de CvO) bespreken. Wij bespreken hier vooral welke ondersteuning uw kind nodig heeft, of wij dat kunnen bieden en in welke groep dat het beste kan.
  • Als we besluiten dat uw kind tot de Martin Luther Kingschool wordt toegelaten, wordt het instroomprofiel met u besproken en worden afspraken gemaakt over plaatsing: wanneer, in welke groep en dergelijke.
 
De afgelopen jaren is steeds weer gebleken dat leerlingen aan het einde van hun SO-periode doorstromen naar de VSO-afdeling. Hiervoor moet weer een nieuwe TLV aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband VO. Deze aanvraag wordt samen met de ouders van de betreffende leerling opgesteld.
 
Plaatsing van leerlingen op de Martin Luther Kingschool is een vrij uitgebreide procedure, die behoorlijk wat tijd vraagt. Dit is nodig omdat wij zeer zorgvuldig in kaart willen brengen wat uw kind nodig heeft en waar wij dat het beste kunnen bieden. Voor veel leerlingen zijn wij de enige / laatste kans om nog onderwijs te blijven volgen en omdat we willen dat dat een succes wordt, hebben we die zorgvuldige procedure nodig. 
 
 

Leerkrachten aan het woord

"Altijd kijkend naar wat kan wel en daarin goed meedenken met elkaar."

Leerkracht van het VSO