Europees Sociaal Fonds

Het  ESF is een project waar de Martin Luther Kingschool al enkele jaren deel van uit maakt. Het is bedoeld om de arbeidsparticipatie van onze VSO-leerlingen te vergroten. De ESF-gelden maken het mogelijk om leerlingen meer stage te laten lopen, om meer tijd voor een stagecoördinator vrij te maken en om middelen en materialen voor de praktijkvakken aan te schaffen. Meer informatie: www.agentschapswz.nl
 

Leerkrachten aan het woord

"Deze kwetsbare doelgroep verdient alle kansen. Het is onze taak om ze als jong volwassenen met zelfvertrouwen over hun eigen kunnen uit te laten stromen."

Leerkracht van het VSO