Europees Sociaal Fonds

Het  ESF is een project waar de Martin Luther Kingschool al enkele jaren deel van uit maakt. Het is bedoeld om de arbeidsparticipatie van onze VSO-leerlingen te vergroten. De ESF-gelden maken het mogelijk om leerlingen meer stage te laten lopen, om meer tijd voor een stagecoördinator vrij te maken en om middelen en materialen voor de praktijkvakken aan te schaffen. Meer informatie: www.agentschapswz.nl
 

Leerkrachten aan het woord

"Op onze school zeggen we 164 per dag: Ik ben zo trots op jou! We hebben 164 leerlingen."

Coördinator van het SO