Gezonde school

Onze school is gezond

Onze school heeft in 2019 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Op onze school drinken wij iedere dag water met rond 10 uur een stukje fruit.  De kinderen ontvangen daarom als zij bij ons op school komen, een Dopper fles cadeau. De fles wordt leeg mee naar school genomen en op school gevuld. Een andere fles meenemen mag ook. Water drinken zorgt dat kinderen zich beter kunnen concentreren in de klas. We bieden onze kinderen graag een gezonde schoolomgeving waarin zij 'vanzelf' gezonde keuzes maken. Water drinken is ook duurzaam, het scheelt in Purmerend meer dan 100.000 drinkpakjes afval per jaar. 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.


Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat bewegen, voeding en seksuele vorming.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl


Bij vragen met betrekking tot voedingsgewoonten gewicht en gebit willen wij u verwijzen naar de volgende websites:
 Gezond eten en drinken | Jouw GGD.nl

Homepage Voedingscentrum | Voedingscentrum

Leerkrachten aan het woord

"Altijd kijkend naar wat kan wel en daarin goed meedenken met elkaar."

Leerkracht van het VSO